descamino a la mancha

“Des-camino a la mancha”
Mixed Technique on canvas 190 x 218 cm